Hovorené slovo – prednášky, načítané čítané knihy, príbehy a rozprávky a pod.